Lita inte på myndigheternas kostråd!

Rekommenderad skol- och daghemskost av Livsmedelsverket är en hälsofara. Det skriver
Uffe Ravnskov med dr, docent, oberoende forskare, Lund,
Karl E Arfors, professor emer., tidigare explorativ forskningschef Pharmacia AB,
Christer Enkvist, före detta landstingsöverläkare, tidigare medlem av SBU,
Göran Petersson, professor i kemisk miljövetenskap, Chalmers,
Tore Scherstén, prof. em., tid. huvudsekr. i Statens medicinska forskningsråd,
Ralf Sundberg, docent, och Jørgen Vesti Nielsen, överläkare.

Förra året påpekade vi i Dagens Medicin, att Livsmedelsverkets varningar mot animaliskt och mättat fett saknade vetenskapligt stöd, att risken för hjärtinfarkt är minst hos människor som frossar i feta mejeriprodukter, och att barn som undviker mättat fett är fetast.

Trots detta rekommenderar Livsmedelsverket att barn ges lättmjölk och lättmargarin i daghemmen och i skolan, och rådet följs av de flesta trots föräldrarnas protester. Verkets enda argument är en finsk koststudie finansierad av margarinindustrin och som vid en närmare granskning visar sig vara värdelös som bevis.

Hösten 2009 presenterade WHO och FAO en rapport om matens fett. Inga studier, skrev de, har visat att mättat fett ökar risken, vare sig för hjärtinfarkt, fetma eller diabetes. Men varför ändras då inte kostråden?

Därför att allt kan bortförklaras. På sidan 192 kan man nämligen läsa, att: ”de negativa resultaten avspeglar hur otrovärdiga resultaten blir från observationsstudier”. Det är alltså forskningen, som har fel och inte de förlegade kostråden.

Det är naturligtvis inte lätt för kostexperter att erkänna, att man haft fel i alla år. Det finns dock några som vågat.

En av dessa är Walter Willett, ledaren av världens största koststudie. I en intervju sade han nyligen, att ”fett är inte problemet. Om amerikanerna kunde eliminera alla söta drycker, potatis, vitt bröd, pasta, vitt ris och sötsaker, då skulle vi kunna sopa bort alla problemen med övervikt och diabetes”.