Är vi feta skall vi dra ned på bröd, pasta, potatis och frukt, tvärtemot Livsmedelsverkets råd. Det räcker inte med fullkorn och mer fibrer. Frukt innehåller mycket fruktos, potatisens stärkelse omvandlas till glukos. Det är som enkla sockerarter lättare upptagbara än socker, som består av sacharos, de två i förening.

Sedan den fettsnåla kosten fick fotfäste på åttiotalet har fetman dubblerats i Sverige och USA. I USA är två tredjedelar feta eller överviktiga. Diabetesen har blivit en epidemi som krypit längre ner i åldrarna. I Sverige kostar den samhället tio miljarder kronor om året. Livsmedelverket råder diabetiker en kost som orsakar sjukdomen. Innan man hade insulin ordinerades det som idag kallas LHCF, lite kolhydrat och mycket fett. Den medicinska behandlingen botar inte. Livsmedelsverket skyller kött för att ge cancer. Snarare är det kolhydrater som driver den, eftersom cancercellernas energifabriker, mitokondrierna, fungerar dåligt.

Allt började med forskningsfusket av Ancel Keys, med ett medvetet urval av länder för att bevisa sina teser, och dålig förståelse av kolesterolets roll, när man började kunna mäta det. Högt kolesterol ger inte större dödlighet, och det ger inte mer kolesterol i blodet om man äter mycket fett.

Livsmedelsverket har hävdat att man hade tusentals studier till stöd för sina varningar för mättat fett, men presenterade aldrig vilka. När man till slut tvingades göra en lista på 72 forskningsrapporter, sköts den fullständigt sönder av Uffe Ravnskov och elva andra lika kvalificerade. Bara två av rapporterna visade visst stöd, resten kunde det ej. Elva handlade överhuvud inte om saken. Livsmedelsverket återgick till att tala om det stora vetenskapliga stöd man hade för sina kostråd utan att ange källor. Däremot finns det många rapporter som visar hur lågkolhydratkost kan hjälpa mot övervikt, diabetes och troligen också mot hjärt- och kärlsjukdomar. Den skandalen borde slutligt punkterat Livsmedelsverkets auktoritet.

Hans Sternlycke
Tillbaka