Utdrag ur Eva Kullenbergs blogg perioden mars - oktober 2009.

Detta utdrag innehåller mina kommentarer med Eva Kullenbergs svar där jag väntar mig utredningar från Kullenberg. Svaren och icke-svaren visar med all tydlighet allvarliga brister i dietisternas (även läkarnas finns med här) hantering av hälsoläget. Jag skulle önska att många läser detta utdrag. Det är instruktivt, lärorikt, ja, det kan ses som en koncentrerad genomgång av centrala delar av metabolismen.

Detta första utlägg omfattar år 2009 med inlägg under mars, september och oktober. Hela dialogen på Kullenbergs blogg omfattar f. övr. en fyraårsperiod där koncentrationen skiftar. Eventuellt återkommer jag med fler perioder.

Rolf Aronsson

Välkommen vidare!

Created on ... 13 feb 2013.