Välkommen att studera en livsstil:
LCHF(low-carb, highfat)

1 Startsida   2 Hur står det till?   3 Hur liten är man?   4 Ny livsstil; Vad då?   5 Rådgivning     Fler aspekter   7 Studier & Länkar

 Här handlar det om de otrevliga händelserna inom kostrådsbranschen,
 ja, även läkemedelsindustrin!

Vi behöver alla vara sjuka på något sätt för att läkemedelsindustrin ska kunna inhösta sina vinster!!
Vid ingången till år 2014 hittade jag denna fruktansvärda film från maj 2011 om hur det går till att praktisera "deasease mongering". Inom psykvården är det lätt att rubricera enkla, tillfälliga depressioner som livsfarliga och nödvändiga att medicinera. Se filmen själv på denna länk och tänk till när det blir tal om Din ångest eller t. o. m. bara vårtrötthet!! Här är länken: http://m.youtube.com/watch?v=gv5XfgPRsyA

En annan konstig upptäckt gjorde jag: "Denna filmsnutt har endast visats 3000 ggr på 2 och ett halvt år och den har ännu inte gett upphov till någon enda kommentar!!! Hur tolkar man sådant?"


* * * * *

Har vi alla blivit galna!?
På NewsVoice hittar jag en otrevlig artikel om hur vi människor stämplas som sjuka. Det handlar i detta fall om depressioner och psykiska händelser - ett område där diagnoser är lätta att ställa. Obs: Ironi!!

I psykiatrins senaste instruktionsbok för diagnoser och mentala störningar - DSM 5, visar det sig att de flesta av oss människor är sjuka och behöver vård eller helst mediciner som ska intagas livet ut. Detta är en kassako där läkemedelsindustrin faktiskt redan hakat på (exvis SSRI).

Det här är exakt samma bild som visas oss i kolesterolfrågan eller behandlingen av diabetes 2 på det fysiska området. Ät mediciner så ni håller "friska"! Sic!

Vi, tilltänkta patienter, får se oss för. Vi kommer inte att bli friskare av medicineringen utan vi kommer att hållas lagom sjuka för att kunna fungera som konsumenter av piller så länge som möjligt. Allt är mycket smart: Dämpa symptomen så sjukdomen inte märks. "Va bra, den medicinen känns rätt för mig", säger patienten. Precis samma system är det inom livsmedelsbranchen där man bygger upp ett sockerberoende. "Görgött" säger göteborgarna - och vi alla måste ha den söta maten.

Konspirationsteorier? Ja, för de som producerar "symptomdämparna" är begreppet användbart för att hålla kvar dimmorna bland folket. Men inte för oss. För oss är det tal om den faktiska verkligheten utanför styrelserummen. Vi måste hålla reda på det här för vår egen skull. Det är ingen konspiration att framhålla att läkemedelsindustrin tänker på sig själva och sin ekonomi. Det är en självklarhet för alla - även för oss. Vi drar bara konsekvenserna av denna insikt.

Här är länken: Har vi alla blivit galna

Tecknat 30 okt. 2013

* * * * *


Läkarens utsatthet i dagens upplysta samhälle.

Vad gör en läkare när patienten i samtalsrummet har egna synpunkter på sin sjukdomssituation och medicineringen? Patienten kan ha väl underbyggda funderingar efter många års egna studier, väl verifierade med egen erfarenhet?
Hur mycket orkar man med som läkare/överläkare/professor med lång utbildning och erfarenhet och med tydligt klarläggande av sin kunnighet vid konsultationen på 20 minuter? Vad patienten orkar med har förstås också med saken att göra. Nu behåller vi dock fokus på läkarrollen.

Alltså - hur tacklar man som läkare denna situation? Den kan ju bli frustrerande.

Patientens situation:

 1. Att framföra sina tankar så att läkaren förstår. Vokabulären är kanske inte läkarens.
 2. Det uppstår ett underläge för patienten då denne är påverkad av en sjukdomsbild, som inte läkaren har.
 3. Doktorn utgår från att han har rätt i sina slutledningar efter all provtagning etc. som utförs och all den utbildning/erfarenhet han/hon har. Detta gör att ett auktoritärt förhållande lätt uppstår.
 4. Stress uppstår lätt då samtalstiden, som rutinmässigt är upplagd för ett envägssamtal med likaledes rutinmässiga beslut, inte räcker till när det blir resonemang runt besluten.
 5. Härtill kommer att samtalet förs mellan fyra ögon och blir ganska omöjligt att verifiera vid en efterföljande värdering.
 6. Den sjukes underläge blir lätt en självklarhet vid konfronteringen av en utbildad person. Härmed ej sagt att läkaren kan lämna sitt ansvar. Det handlar här om kontakt och utbyte med en patient som vill vara med i besluten.
Hur rustad är doktorn för situationen:

 • Hur närmar sig läkaren mentalt denna patient som vill deltaga i besluten.
 • Är läkaren utbildad, d. v. s. framme i nutidens forskning, och vet vad våra evolutionärt utvecklade kroppar de facto behöver och tål.
 • Är han/hon klar över läkemedelsindustrins kompakta kommersiella intresse och genomtänkta system att sälja mediciner.
 • Har han/hon insett kostens totalt avgörande inverkan på sjukdomsutvecklingen och, nota bene, som behandlingsmöjlighet.
 • Är läkaren uppmärksam på att ny vetenskaplig forskning i mycket stor utsträckning störs av "säljintresse". (Det sistnämnda är ett fokus, som numera är kutym när det gäller s. k. vetenskapliga studier, t. o. m. inom universiteten. Karolinska Institutet är ett flagrant exempel på detta. Läkemedelsvärlden hanterar enorma resurser och anställer högt utbildat folk för att ordna med underlag för medicinframställning.)
 • Så, hur hantera situationen, herr doktor?

  Tre övergripande sätt kan nämnas:

  1. Att inse situationen med kunniga patienter och skaffa sig kunskaper i bl. a. ovannämnda ämnen. Och så med ett insiktsfullt och empatiskt förhållningsätt ge råd som kan stämma för båda parter.
  2. Plocka ner patienten till mindre vetande (ej läkarutblldad) genom ett maktfullkomligt (kanske inlindat) uppträdande.
  3. Till sist "att nolla" patienten totalt genom att insinuera demenssituation. Denna möjlighet kan låta väl sofistikerad, men undertecknad vet att den förkommer.
   Denna "lösning" har två fördelar för doktorn:
   • Man slipper den här "besvärliga" patienten framöver eftersom förtroendet är förbrukat.
   • Doktorn kan (ev.) ha kvar sitt självförtroende som läkare.
  Hur patienten känner sig vid ett sådant bemötande kan läsaren själv bedöma….

  Till sist ska framhållas att det inom läkarkåren finns många läkare som väljer punkt 1 ovan. De studerar vidare och kanske också väljer att ta tiden som behövs för att lyssna på de patienter som faktiskt har tänkt själva. Läkarjobbet är ju oerhört mångfacetterat och det räcker numera helt säkert inte att bara ha kunskaper och fakta (och varför inte rutiner) från utbildningstiden.

  Det handlar inte bara specifikt om att behandla symptom som kan vara lätta att fokusera och förstå, framför allt för patienten. Nej, det handlar om att förstå en människas situation och tankevärld - samt allra främst om att man skulle bota sjukdomar. Med tanke på att flera sjukdomar numera liknar epidemier (diabetes 2, fetman, alzheimers sjukdom = diabetes 3, allergier, cancern etc.)kan man definivt fundera över om sjukvården med all sin medicinering och utrustning verkligen är inställd på att bota. Den har i alla fall långt ifrån lyckats under de sista decennierna. Och de har verkligen kämpat på sitt sätt med mediciner men helt utan fokus på kosten - det som kropparna byggs av och drives med! Visst finns det resonemang om orsaker till den ökade sjukligheten såsom ökad folkmängd, längre livstid etc. Men vad jag här skriver om finns definitivt med på orsakslistan! Ja, det kan t. o. m. vara så att den mest avgörande orsaken är hur sjukdomarna behandlas, symptominriktat eller orsaksinriktat - med medicinbehandling och/eller kostbehandling.

  Tecknat i oktober 2013.

  Rolf Aronsson

  * * * * *

  Medicinen kommer före sjukdomarna…

  För 7,8 år sedan kunde man ta del av hur det går till inom läkemedelsindustrin. Först var det "Sjuka pengar" av Peter Rost 2006, sedan kom "Ideologin och pengarna" av Wikholm/Litzfeltd 2007, och i samma svep "Piller och profiter" av John Virapen. 2008. Det var modiga s.k. "whistleblowers" och miljöerna de berättade om var det nätt och jämnt man kunde ta till sig. Vid denna tid var gemene man ganska ovetande om den enorma korrumption som rådde och råder inom Läkemedelsindustrin.

  Nu, år 2013, har vi fått än mer perspektiv på detta.

  1. Vi har fått upp ögonen för hur läkare skriver ut mediciner dels på rutin men också efter listor som de fått sig tilldelade "ovanifrån".
  2. Vårdapparaten hanteras som god affär!
  3. Det har också uppdagats hur siffervärden och olika nivåer för när medicinering skall sättas in fastställs så, att så många som möjligt ska kunna räknas in som " ofriska" d.v.s. som mål för behandling.
  4. Eller så undanhåller man kostbehandling som kan leda till att sjukdomen får möjlighet att läka ut utan medicinering.
  5. Till detta kommer så korrumperad forskning, Vi hör om och förstår, att jäviga forskningsledare anställs (de ställer gärna upp ty det är stora pengar som erbjuds!) för att ta fram "vetenskapliga studier" med förbeställda resultat. De behövs för att försvara medicinproduktionen inför en "okunnig" befolkning.
  6. Nämnas skall i detta sammanhang det förhållandet att man jobbar med symtommedicinering - den sjuke ska må bra, istället för att söka orsakssammanhang och bota patienten för att så må bra.
  7. Här finns också det förhållandet att det kommer fram läkemedel/preparat till sjukdomar som inte finns. Man måste alltså "ta fram en sjukdom" till preparatet. Fullständigt horribelt!
  8. '
  Allt detta är förstås lätt att kallas för konspirationsteorier. Emellertid ska vi ha klart för oss att det är vattentäta skott mellen styrelserum och allmänhet. Vad som avhandlas på ledningsnivå hålls hemligt just för att ovan nämnda tankegångar ska kunna punkteras som konspirationstankar!

  Men med Internet och vakna skribenter kan vi numera förstå lite mera av vad det handlar: Pengar och vinstmarginaler. Fullt normala händelser bland oss alla! Vi argumenterar allesammans för en vinst som finns inom räckhåll. Hur argumenteringen ser ut beror i stor utsträckning på hur stor vinstne är. I vårt aktuella ämne bör det handla om människors hälsa. Steget över till nonchalans och cynism är dock mycket kort. Vi talar här om miljardvínster som finns inom räckhåll. Jag menar att ordet konspirationsteori ekar ihåligt för nutidens människor. Vi vet själva att kan man tjäna en 25-öring säger man inte nej! Vi vet att de portföljer det här handlar om inte precis innehåller några 25-örespapper!

  Uppställningen ovan är alltså inte fantasier till någon enda del. Det är bara att se som det är och agera därefter d.v.s. skaffa sig kunskaper och hålla sig á jour med läget. Här följer nu en utläggning, bevisföring, för ovan nämnda punkter:

  1. Läkare skriver ut mediciner. Har man fått en hjärtinfarkt så gäller alldeles automatiskt Waran, Trombyl, Metroprolol, Enalapril och många fler medikamenter. De är helt enkelt kotym. Det blir välfyllda kassar hem från apoteket! Läkaren säger:"Det är riskfaktorn som avgör denna lista". Men perspektivet att produktionsfirman/läkemedelsindustrin bestämmer dessa mediciner och vill se till att patienten blir beroende, mentalt men även fysiskt, av medikamenterna det hör man förstås inget av.
  2. En god affär. Vårdapparaten är i full färd med att kommersialiseras och patienterna ska ses som affärsobjekt. Härav följer att man talar om produktion istället för vård och då blir det förstås intressant med produktionseffektivitet. Detta kunde man skriva en särskild krönika om. Det är en mycket sorglig historia. Här en otäck artikel av Maciej Zaremba (han kallar sig miljöjournalist) i DN den 25 feb. i detta ärende: kultur-noje/debatt-essa/hur-mycket-bonus-ger-ett-benbrott/. Empatin och känslan av att få hjälpa medmänniskorna kommer här lätt på undantag. Zarembas första artikel på detta tema finns här: kultur-noje/vad-var-det-som-dodade-herr-b/. Samma otäcka inställning till människan och hennes sjukdomar.
  3. Bestämmning av risknivår på lämpliga tillstånd. På detta ställe i min lista vill jag bara peka på det fräcka tilltag som Becel-folket gjorde, jag tror det var 2008. De gick ut med att kolesterovärdet måste hållas under 5, annars skulle var och varannan råka ut för hjärt- kärlhändelser. Becel-margarinet innehåller växtsteroler som sades kunna minska LDL-nivån om än väldigt lite. Detta utnyttjades till max - man satte en siffra på totalkolesterolet för att skrämma folk till att köpa Becel Pro-aktiv. Mycket osmakligt, på flera sätt!
  4. Kostbehandling. Ett flagrant exempel här är behandllingen av diabetes 2-sjuka. De undanhålls seriösa rekommendationer att låta bli socker, deras sjukdomsorsak, till fördel för att äta Metformin och andra mediciner samt insulininjektioner. Detta innebär fortsatt sjukdom, kallat "naturalförloppet", med förutsedd död inom 10 - 15 år och tillhörande nedsatt livskvalite. Alltsammans för att medicinproducenterna ska få sälja! Här finns också cancerbehandlingen, där cancercellens förkärlek för glukos som drivmedel förbises till förmån för annan, mycket otrevlig, behandling.
  5. Korrumperad forskning. Detta är ett sorgligt kapitel. Det har kommet flera böcker om hur man fuskar med forskningsresultat. Ralf Sundbergs "Forskningsfusket" är en sådan bok. Läs och begrunda! Det är alldeles oförskämt mot dem som blir sjuka att tvingas ta mediciner som säljs för vinsternas skull - mediciner som är rekommenderade av falska forskare. Många av medicinerna blir det mest biverkningar av. Här finns också professorer och ledare som sitter på flera stolar och kan påverka försäljning och kundunderlag på olika nivåer. Det är lätt att skriva så här. Men förhållanden finns i verkligheten och är egentligen fasansfulla när man tänker på det lidande många mediciner orsakar. Mitt ordval här är inte överdrivet!
  6. Symtombehandling. Det har ju verkligen blivit så att målet för vården är att patienten ska må bra. Detta är ju högst legitimt. Men det har blivit en täckmantel för oerhörd hög medicinhantering. Ja, t .o. m. så att man uppehåller sjukdomar för att kunna fortsätta med medicinering. Vad ska man säga om till exempel blodtrycket. Är det en egen sjukdom eller har den orsaker i kroppen.
   Just det. Kroppen har helt säkert en orsak höja blodtrycket. Det talas om stela blodkärl eller igensatta kapillärer och mycket annat. Visst men då är kroppens valda blodtryck det som behövs med givna premisser. Men - det är lätt att försvara att blodtrycket måste manipuleras för annars… Alltså - riskfaktorer målas upp för folk ska bli beroende, återigen mentalt och fysiskt, så försäljningssiffrorna ska hållas uppe! Här vill jag visa på en tre förfärliga (och välgjorda) filmer som visar vad det handlar om.whocaresinsweden/sv/whocaresinsweden.php/.
  7. Medicin utan sjukdom. Denna sista punkt kan verka otrolig. Men vad som händer är att man manipulerar existerande preparat på molekylnivå och får fram ämnen med nya sätt att påverka våra kropppar. Då uppstår en situation där man med mycket låg kostnad får fram ämnen som är nya och som då saknar uppgift. Med riktad forskning arbetar man då fram sjukdomssituationer där nämnda ämne kan ha verkan. Så drar man igång reklam kring detta och snart är en produktion av preparatet igång och tillståndet i kroppen som preparatet påverkade har blivit en, ja, just sjukdom!
  Vad jag här nedtecknat är ganska frusterande. Först och främst för oss alla. Men allra mest för läkemedelsindustrin. I deras styrelserum pågår en rätt ut sagt ironisk planering för hur deras produkter kan göras lönsamma. Och som jag skrev tidigare - de är helt isolerade från annan verklighet än bankkonton och penningplaceringar. På många håll i nämnda miljö har man också ambitionen att styra världen åt det håll som är lönsamt. Detta sker då helt utan empati eller människokärlek och totalt samvetslöst.

  Vi är förstås väldigt små i sammanhanget. Men med kunskap och varför inte sunt förnuft kan vi i Sverige fortfarande få rika liv. Må vi orka hålla oss vakna och med klara ögon försöka se genom dimridåer och reklam, som ständigt pådyvlas oss.

  Rolf Aronsson

  * * * * *

  Kan man tänka sig: Ancel Keys, som alla känner till, har gjort fler fräcka tabbar i sin studie.
  Förutom att rigga till diagrammen med utvalda länder fanns det direkta fel studien. Han har klassifiserat kolhydrater som fett. Detta har upptäcks nu, år 2013!! Man baxnar när man ser vad denna studie från 1953 har ställt till med utan mer kontroll på den. Den är ju grundstommen i fettskräcken! Kanske någon tror att denne "Vetenskapsman" gick omkring med huvudet under armen! Men som levde på sin charmig personlighet som kunde prata för sig? Nej och ja. Nej, Keys var mycket vaken på hur placerade sig i 50 - 60-talens vetenskapliga värld och ja, han var en mycket trevlig personilghet. Se där kombinaionen för att lyckas här i världen

  Men vad har inte denne man ställt till med? Och den tidens "Etablissemang" myndigheter och industrikoncerner. Helt omöjligt att sätta på pränt. Det lidande utan motsvarighet i historien, fruktansvärda personliga tragedier.

  Ett sjukdomsutbrott av ett annat slag med död i en ofattbar omfattning är 2:a världskriget... Visste man efter världskriget vad man förberedde sin framtid för. Frågan är förstås meningslös nu. Men den leder till att man ska veta att världen som helhet inte leds med förstånd eller sunt förnuft. Det är helt andra krafter som spelar och de har inte empati eller lust att hjälpa med i programmet. Det är bara att se sig omkring och ta till sig verkligheten som den visar sig. Empatin finns i människohavet och därutöver endast som spelpjäs utan innehåll!

  * * * * *

  Obeskrivliga bottennapp i vården.
  Hur länge ska vi stå ut?? Har just tagit del av en fruktansvärd beskrivning på Mats Lindgrens blogg. Den saknar alla möjligheter att förstå. DU måste lova mig att ta tid med den. Det är helt obeskrivligt att vi år 2013 kan vara med om en sådan skriande inkompetens - hos vår sjukvård. Detta är ett eko från medeltidens psykvård...
  Jag vill inte ha någon vård från det hållet - aldrig, aldrig!! Tänker tala med mina barn om den saken.

  Lindgrens blogg den 23 feb. 2013:
  Knappt att jag orkar läsa...

  Vi har i dessa dagar också fått läsa om två andra otroliga händelser om detta misslyckande:

  1. Maciej Zaremba i DN den 17 feb,2013: /vad-var-det-som-dodade-herr-b/
  2. Se även reaktioner på Kostdemokati:
   www.kostdemokrati.se/health/2013/02/18/vad-var-det-som-dodade-herr-b/
  3. Maciej Zaremba i DN den 25 feb.:
   /hur-mycket-bonus-ger-ett-benbrott/
  4. Maciej Zaremba i DN den 3 mars. Detta är den sista av dessa ofattbara beskrivningar:
   www.dn.se/kultur-noje/hur-mycket-oro-tal-en-manniska
  Läs och ta del av detta - Och reagera!

  Svenska folket är inte lätt att tända, det vet jag sedan tidigare. Men dessa artiklar om en vaken och pigg kvinna som fick ett helvete i flera år på slutet, endast 71 gammal, samt "Herr B" plus "benbrottsbonus" i de sistnämnda artiklarna, finnas det inga ord som kan återge.

  SÅ KAN VI INTE HA DET!

  Snälla läsare ge mig respons på flora@minpost.nu Ska vi ha som sista önskan i livet att slippa vårdomsorgen!! JAG UNDRAR?

  * * * * *

  Dietisternas (och läkarnas) trängda situation
  Den uppstår då befolkningen gör egna studier om vad kroppen kan behöva för sin drift och underhåll. Dessa yrkesgruppers utsatthet blir mer och mer uppenbar. Det går inte längre att agera som auktoritet, så som man gjort sedan gammalt. I kraft av en mångårig utbildning har man kunnat ligga långt före sina patienter och tagit beslut utan okunniga frågor. Nu, under de senaste decenniet, har kunkapen inom nutrition formligen exploderat och de som levat på gamla lagrar får bekymmer när befolkningen nu också kan skaffa sig egna, färska kunskaper. Detta gäller dietisterna men ännu mera läkarrollen.

  Jag har under 4 år följt dietisten Eva Kullenberg på hennes offentliga blogg. Där har jag ofta påtalat inkonsekvensen i dietisternas behandling av de metabola sjukdomarna inkl. övervikt. Det handlar också om att man inte tar hänsyn till att kroniskt höga insulinnivåer påverkar hela kroppens homeostas. Med rekommendationer, som innehåller höga kolhydratsladdningar i kosten, underhåller man ständigt pågående inflammationer i blodbanorna och i kroppen i övrigt (kollagen). Även de små, vassa LDL-partiklarnas antal i kolesterolfettet gynnas av höga glukosnivåer.

  Kullenberg har inte under nämnda 4 år kunnat reda ut varför man nonchalerar denna kunskap vid sina råd. Den finns ju och skulle kunna revolutionera nämnda yrkesgruppers framgång vid deras yrkesutövande. Inom LCHF-världen ser vi otäcka mönster, som visar vad som kan ligga bakom detta avståndstagande från uppenbara fakta. Tragiskt nog visar det sig att det då inte handlar om hälsa. Det är andra krafter än fysiologiska fakta som finns i bakgrunden.

  En viktig sak skall framhållas: detta handlar inte om enskilda personer även om ansvar för vad man går ut med är personligt. Det är en hel yrkeskår som är indoktrinerad genom riktad utbildning. Vi vet numera offentligt vad som hände med kostinriktningen (fettförbud och kolhydratsöversvämming) under 1960,70-talen i USA. Utbildningen av människor, som skulle driva idéerna vidare, satte fart under 80, 90-talen. Men, som sagt, besluten grundade sig inte på bra hälsa åt befolkningen. Det var annat som drev fram dem. Allt är så tragiskt!!

  Nåväl, här väljer jag nu att offentliggöra min del av Kullenbergs blogg. Det blir ett år i taget. Mitt första inlägg där var den 12 mars 2009. Sedan fortsatte det fram till december 2012. Det är alltså ett omfattande historia som kunnat förkortas med 80 - 90% om Kullenberg hade redat ut basfrågorna. Hela konversationen visar på att ohälsan vi har i Sverige uppehålls av yrkeskårer, som inte vidareutbildat sig och tagit nya kunskaper på allvar. Högst beklagligt och oansvarigt. Läs och begrunda! Här är länken: Utdrag Kullenbergs blogg

  * * * * *

  Trötta bönder - klämda av storfinansen
  Kan inte undanhålla mina läsare en avslöjande bild av att hitta "svarta får" när man försöker skaffa opinion för en sak. Det handlar om detta kött som har varit på tapeten ett tag. Först är rött kött hälsofarligt nu efter 200 tusen år. Så vi måste se till att minska köttkonsumtionen = köttfria dagar. Så måste beskattas av samma orsak (oss emellan är ju detta också intressant för skatteverket/staten). Sedan undergräver kossorna miljön nu för tiden efter att ha gett oss kött och mjölk i bortåt 11000 år.

  När det blir tal om kor ser man tydligt att dessa får agera "svarta får" i köttdebatten. Och bönderna får det svårt. Men de är snälla intill döds och har heller inte stor hjälp av jordbruksdepartementet. Jag kan ha missuppfattat detta departements uppgift. Men man förstår att de har mycket att ta hänsyn till när man ser deras utspel. De måste balansera mellan sina intressenter och myndigheter, foderindustri, miljöexperter etc. Läs om deras kullerbyttor här!

  Så var det den avslöjande bilden jag nämnde om.
  Olle i Krusänga berättar så här:

  citat
  "Som mjölk och köttbonde blir man bara trött när debatten om kor som miljöförstörare dyker upp. För 15 år sen kom boken "Biffen och Bilen", där kon var den största miljöboven. Nu är det förslag på köttfria dagar o. s. v.

  Lite fakta:

  • För åttio år sen fanns det i Sverige 1,9 miljoner kor, i dag finns det 500 000 st kvar. Det är en minskning med 1,4 miljoner kossor.
  • För 80 år sedan fanns det 29000 bilar nu finns det 4,2 miljoner bilar. Men det är ändå vi bönder med kor som är miljöförstörare.
  Olle
  Krusänga"


  Slut citat

  Ja, visst blir man konfunderad. Men för den som ser detta utifrån är det lätt att se, att man väljer sina mobbningsoffer. Bilismen, som ju är en verklig miljöbov, fordrar en omöjlig insats för att komma åt eller ändra på. Då är det lättare med kossor. Men man undrar ju om dessa kossor kan spela så enormt stor roll i miljöproblematiken, som man domderar om - 500.000 mot tidigare 1,9 miljoner! Utifrån sett liknar detta mera ren förföljelse med uppdiktade orsaker, typ medeltidens fruktansvärda häxprocesser.

  Vad gäller köttet så ligger det i öppen dag att kossorna är totalt oskyldiga.Jfr perspektiven ovan.

  Den mänskliga intelligensen är ofta ute och cyklar. Men här cyklar den också i diket!

  * * * * *

  Den eländiga företéelsen Gastric-bypass.

  .
  . .

  En artikel i Dagens Medicin från den 12 dec. 2012 förtjänar att belysas. Länk! Här bröstar man sig med att årets fetmaoperationer (gastric-bypass), även inkluderande hjälp för diabetes 2-sjuka, är bland årets tio största framgångar inom kirurgin. Detta är tröstlösa nyheter, särskilt för dem som råkar ut för eller kanske står i kö för denna misshandel - läs stympning. Man talar om att man provar med kost, motion, etc. men gör inga helhjärtade försök med att utesluta kolhydraterna ur kosten för dessa människor innan operation. De skickas till operationsbordet så fort det blivit klart att de orkar med själva operationen. Detta är hänsynslöst!

  Det borde egentligen bli en folkstorm mot denna hantering av diabetes 2 och, för den delen, överviktsproblemen. Många, många har ju insett kolhydraternas roll i sammanhanget och själva ändrat sin kost och blivit friska. Varför tänder inte forskare och läkare på denna möjlighet och sätter igång att ge råd i denna riktning. De råden finns f. övr. med i kostrekommendationerna från jan. 2008 och får inte nonchaleras vid patientkontakten!

  Följande kommentar lämnade jag idag den 27 januari till ovannämnda tidning:

  "Det handlar om hur vi ska ta reda på vilka patienter som bäst passar för kirurgi och vilka som bäst passar för enbart medicinsk behandling, säger han. (Torsten Olbers)"

  Detta är verkligen träffande. Man talar om vem som passar bäst för den eller den behandlingen… Utanför de cirklar, som dessa lärde män stänger in sig i, vet man numera att väldigt många av egen erfarenhet har fått åtnjuta oväntat stora hälsovinster när man ordentligt minskar kolhydraterna i kosten. Och i år, 2013, efter 10 år av aktivt LCHF-provande, ser vi 100-tals människor, vilka drabbats av diabetes 2 (sockersjuka) och fetma, som de facto blivit fria från sin ohälsa. (Se f. övr. en nystartad hemsida, friskadiabetiker.se/, som Mats Wiman startat för just dessa människor.)

  Så visst är det adekvat att ställa frågan om inte väldigt många i gruppen överviktiga och sockersjuka skulle passa för att före operation pröva uteslutning av kolhydraterna i kosten. Det skulle dessutom vara totalt riskfritt. Många skulle helt säkert slippa överbelastning av pancreas och även upplagring av fett, om kroppen inte behöver arbeta med frekventa insulinpåslag. För de flesta av dessa människor tillkommer i detta sammanhanget också en eftersträvansvärd vinst, nämligen att slippa det livslånga problemet med att inte ha den storlek på magsäcken man är skapt med.

  Det finns i befolkningen numera en stor förvåning över varför man inte inom forskningsområdet går till botten med just sockerintaget till dem vars bukspottkörtel inte klarar det ovanligt, läs onaturligt, stora insulinbehov som dagens kost tarvar. Det förekommer ganska omfattande i befolkningen att man tar egna initiativ i ovanämnda riktning och blivit fria från sin diabetes 2. Alltså helt uteslutit sockerarter i sin kost! Detta är ett välkänt faktum. Så mycket mer iögonenfallande är det då att utbildat och kunnigt folk inte kan se vad som händer i samhället - och hugga tag i dessa glädjande händelser med hälsovinster och friska människor - undersöka vad det är som händer!


  Se även denna länk med artikel skriven av Uffe Ravsnskov och där jag inte kunde hålla pennan i styr.

  * * * * *

  En filmsnutt...

  Jag hittade en liten filmsnutt på YouTube om hur vi har det, och får det, i verkliga livet. En snutt på 1 min och 13 sek men som krokar tag i allvaret. Filmsnutten tar Paleokosten som utgångspunkt/lösningen men budskapet handlar lika mycket om LCHF. Allvaret är detsamma. Lycka till att få kontroll på Dina känslor! Här är länken.

  * * * * *

  Skrev till GP ang. ders 20-sidiga bilaga den 22 nov. om behandling av hjärt- kärlsjukdomarna.

  "Hej till Dig på GP som läser mina funderingar!
  Det är min önskan att dessa tankar får bli offentliga. Kanske på Fria ord eller var det passar att lägga in dem. Detta är inte bara ett budskap till GP. Jag kan tycka att medvetandet om varför sjukdomarna grasserar så vidlyftigt i vårt land och för all del i hela västerlandet bör ökas.
  Många hälsningar från en mångårig prenumerant
  Rolf Aronsson,
  Stomvägen 33,
  449 30 Nödinge
  tel.070-742 9046

  Här är formuleringarna:

  I GP:s utförliga annonsbilaga om hjärta och kärl (22 nov) läser jag om en alldeles otrolig utveckling. En forskning utan dess like utförs för att hitta möjligheter att ta hand hjärtsjuka människor. En hjärt- hjärninfarkt är ofta en dramatisk och farlig händelse.

  Eftersom bl.a. fetman, diabetes 2 eller placktillväxten I kranskärlen har ökat de sista 50 åren är det förstås viktigt att hjärtat håller sig friskt – inte så självklart när kropparna i övrigt blir så nedgångna.

  Men - något fattas i den 20-sidiga bilagan! Och det är en belysning av hur den stora ökningen av de metabola sjukdomarna kan ske när en sådan mängd forskning och behandlingsformer - från kraftig medicinering till operationer - förekommer. Inte någonstans finns nämnt om vad som orsakar denna sjukdomsvåg som vi ser.

  Hela bilagan handlar om hur vi behandlar vad som redan hänt. Men jag skulle önska en bilaga som handlar om hur vi ska undgå att behöva bli behandlade. Det finns förstås underliggande orsaker till att vi blir sjuka och behöver vård. Kan det vara en livsstilsfråga eller rent av en kostfråga? Undertecknad kan tycka att mer fokus skulle läggas på hur våra livsmedel ser ut. Det vi stoppar i oss genom munnen är det som kroppen byggs och drivs av. Finns det fel här tar kroppen skada.

  GP! Ordna fram en 20-sidig bilaga i nämnda ärende! Det är en konstruktiv uppgift, värdig denna tidning, att visa unga och medelålders människor på hur man kanske kan slippa bli sjuk innan man blir gammal!

  2 och en halv månad senare har inget hänt, ej heller något svar har hörts av. Vem hoppas och tror att något ska hända?

  * * * * *

  Cancercellerna gillar glukos!

  Om detta kan Du läsa på Matfrisk blog. Erik Edlund, som driver bloggen, är bra på pedagogik och ger ett instruktivt exempel!

  Här har vi ett faktum som är känt sedan årtionden. Det tillhör de problematiska kunskaperna, att jämföras med ett annat faktum nämligen att folk blir friska av att minimera kolhydratsintaget och använda fett som energikälla.

  Rädslan hos den lärda eliten (läs: ledarna för livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin samt även för myndigheterna) för dessa fakta i verkligheten utanför deras bunkrar ligger i öppen dag. (Se även nästa punkt här på sidan om tillförlitligheten av professorers uttalanden.)

  Du som läser här: Vakna, bli aktiv!

  Detta vaninniga, men medvetna, utnyttjande av etablerad beroendeställning hos befolkningen till att sälja lättsålda produkter (lättsålda p.g.a. beroendeställningen av samma typ som alkoholen, rökningen orsakar etc.), detta utnyttjande måste bli känt.

  • När cancern gillar socker; Sluta då med sockermatningen!
  • När bukspottkörteln blir överbelastad av att ständigt matcha höga glukosnivåer i blodet - diabetes 2; Sluta då med sockermatningen!
  • När sockerberoende styr hunger och mättnad; Sluta då med sockermatningen!

  då borde man höra ett ramaskri från myndighetshåll och det utbildade etablissemanget som skulle skalla över hela landet: Socker är misstänkt farligt!!Men - om dessa förhållanden viskar man, låtsas som om de inte finns.

  Kära vänner! Det är vi som måste ta i detta!
  Precis som vi normalt måste ta i våra liv och dess utformning!

  Det är enkelt att börja: Sluta köp alla sockerstinna produkter. Skulle de flesta svenskar göra det då garanterar jag att det kommer att hända saker på produktionsnivå!!

  * * * * *

  Kan vi lita på kunniga människor, som fått titeln Professor? Vi har fått allt starkare indikationer på, att det kan vara bra att vara försiktig innan man tar till sig deras uttalanden. Detta gäller i vart fall inom kostområdet.

  Denna länk leder till en redogörelse av Mats Lindgren på dennes blogg. Han kallar sin artikel för "Skräckblandad läsning"! Det är en rent bedrövlig bild av vad en professors "enorma" kunskaper leder till för verksamhet: Vaccinering mot hjärt- kärlsjukdomar!

  När jag skriver enorma med citationstecken är det precis så jag menar: Vad är det som gäller när man utnämner professorer? Är det kunskapsnivåer eller handlar det om slughet! Så som professorsbetitlade människor har betett sig de sista 60 åren inom kostregimen så finns det skäl att ställa sådana frågor. Genom Internet har dubbelheten hos dessa människor, ja. även myndigheter och utbildningsanstalter, blivit transparent. Det man ser är förskräckande!

  * * * * *

  Lektion i hur vi blivit kostmanipulerade sedan 1970-talet samt att denna styrning av kostinnehållet fortfarande pågår med full kraft.


  Jag måste ge mina läsare denna chans att ta del av hur vi påverkas av mycket målvedvetna krafter. Det handlar om sådana stora aktörer som Livsmedelsindustrin och Läkemedelsindustrin. De har samma stora intresse i sin reklam. Med felaktig (men lättproducerad) kost påtvingas vi sjukdomar vilka med stor vinst tas om hand av mediciner.
  P. g. a. kommersiella intressen botar man inte sjukdomarna utan angriper symptomen så att de sjuka mår någorlunda bra under tiden innan man avlider...

  Att detta innebär ett omätligt lidande kan vi förstå. Jag uppmanar Dig att ta den tid denna artikel behöver. Mitt resonemang ovan kan kännas som konspirationstankar. Icke så! Läs en artikel om detta på Kostdemokrati och inse hur allvarligt läget är. Artikeln är "tung" ända fram till slutackordet. Här är: länken:

  * * * * *

  Livsmedelsverket är åtalbart!
  Denna slutsats är lätt att dra när man läser Björn Hammarskölds mycket klarläggande artikel hos Kostdemokrati.se. Hammarsköld väljer som rubrik "Skilj på ketos och ketoacidos". Alla måste läsa denna klara och tydliga genomgång och begripa hur galet vägledda vi alla blivit de sista 30 åren alltsedan tallriksmodellen och kostrekommendationerna snickrades till. Jag ska inte sticka under stol med att jag väntar ivrigt på den stund då "kejsaren utan kläder" (= Livsmedelsverket och utbildningsanstalterna för läkare och dietister) visar sig som narr han är. Här är: länken:

  * * * * *

  Vetenskapliga studier är inte trovärdiga längre.
  För Dig som har goda nerver rekommenderar jag följande filmsnutt: http://newsvoice.se/2012/08/02/psykiatri-lakemedelsindustrin-forfattar-vetenskapliga-studier-lakare-signerar-och-ersatts/#comments Ett fruktansvärt blottlägggande av kommersiella taktiker utan tillstymmelse av mänsklig hänsyn. Andas djupt, käre läsare, och fundera sedan över vilken värld vi lever i - samt hur en enskild individ ska kunna få sina år med hälsa!

  * * * * *

  Rapport från en journalist
  Ett chockartat uttalande av den avgående amerikanske journalisten John Swinton, fd journalist på New York Times. Finns på bloggen vaccin.se (Linda Karlström). Se också mina kommentarer här, efteråt.  Det finns ingenting sådant, till dags dato, som en oberoende press. Ni vet och jag vet det.

  Det finns inte en av er som skulle våga skriva sin ärliga åsikt. Och om du skulle göra det vet du redan på förhand att det aldrig skulle gå ut i tryck.

  Vem som helst av er som är så dum och skriver ärliga åsikter åker ut på gatan och måste söka att annat jobb.

  Journalistens uppgift är att förstöra sanningen, att ljuga rakt ut, att förvränga, förtala, och att krypa framför Mammons fötter, att sälja sig själv, sitt land för sitt dagliga bröd.

  Vi är verktyg och legosoldater åt politiker och rika män som finns bakom scenen. Vi är marionetter: de rycker i trådarna och vi dansar.

  Vår talang, våra möjligheter, våra liv är dessa mäns egendom. Vi är intellektuella horor.  Hallå! Vad säjs? Är detta överdrifter från en trött journalist? Är det sant med mäktiga män bakom "scenen" som rycker i trådar??

  Sedan jag fick kläm på galenskaperna inom kostområdet har jag förstått att ovannämnda skrivning är sann. Den fria pressen exixterar inte!!

  Den enskildes lösning på detta finns dock fortfarande i Sverige. Må vi hjälpas åt att hålla reda på hur lurade vi är av vinklad rapportering från media. Till att börja med rekommenderar jag att alla läser Ralf Sundbergs genomgång av forkningsfusket i boken "Forskningsfusket!: Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin". Detta fusk blev legio på 1950-talet med ett katastrofalt resultat i den ohälsa som vi bevittnar nu. LÄS OCH BEGRUNDA!
  Till detta kommer också Internet som ännu är öppet åt alla håll - ännu! Där finns sanningar. Men också "Blå dunster" inkl medvetet förvillande...

  Margarintillverkning
  Med anledning av dagens smörbrist vill jag peka på vad margarin är för någonting. Ovannämnda länk är en förkortad genomgång av margarintillverkningen. Gunnar Lindgren har studerat detta. Det är verkligen en otäck historia. En utförligare presentation av processkemi finns HÄR. För att ta till sig denna artikel får man ha goda nerver! Utvecklingen inom livsmedelsbranschen är verkligen ohållbar.

  Personligen menar jag att smörbristen vi nu ser är en bojkott, ett lobbyarbete av margarinindustrin, i Arlas styrelserum för att få upp säljsiffrorna för Becel etc. Om smörproduktionen de fakto skulle svikta borde vi se höga priser på smör istället för att det helt försvinner. Det är ett märkligt händelseförlopp.

  Men läs om margarin så blir Du inte särskilt intresserad av smörersättningen längre. Och medverkar gärna till att smörproduktionen kommer igång igen.

  AKTUELLT. Ny bok!
  Forskningsfusket! Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin.
  Docenten Ralf Sundberg, Malmö, har kommit ut med en bok om kostrådens utveckling. En mycket välkommen bok om ett ämne som måste fram i ljuset och bli almänt känt. Kunskap här underlättar insikten om vad kost vi måste ha för att behålla hälsan.
  Sundberg skriver också en artikel på LCHF.se om dietisternas roll. Läs här! Något att ha i bakhuvudet när man tar del av råd från detta håll.

  Bakgrunden till dagens näringsrekommendationer
  En genomgång av händelseförloppet då kostrekommendationerna beslutades. Måste läsas! Alla måste få veta detta. Här framgår med all tydlighet att alltsammans styrdes av profitbegär. Man tror inte det är sant.
  Men kan man tro att andra värdskriget har hänt? Nej, men det har det. Många av oss såg ju det! Ruljansen med kostrekommendationer är än mer omfattande till sina verkningar. Det är ofattbart! Som sagt: Läs och begrunda!

  Hans Sternlycke: Livsmedelsverkets råd ger sjukdom!
  En färsk beskrivning av händelseförloppet då fettskräcken grundlades på 1950, 60-talen i USA och sockret (kolhydraterna) började skölja över västvärlden. Ord och inga visor - måste läsas!

  Kristianstadsbladet 19 aug. Uffe Ravnskov Karl, E Arfors, Christer Enkvist m.fl.: Lita inte på myndigheternas kostråd!
  Här står vi alltså år 2011. Det handlar om myndigheters stelbenthet, den näringsfattiga skolmaten, obalansen mellan omega 3 och 6 etc.

  Kostdoktorn om svar från SLV i ovannämnda ärende.
  Här är något intressant för Dig som vill tränga in i Livsmedelsverkets underlag för kostrekommendationerna. Jag lägger här ut Kostdoktorns synpunkter. Där finns mera matnyttigt i sammanhanget i form av länkar. Det gäller alltså svaret från SLV på Uffe Ravnskovs, Karl E. Arfors' m. fl. kritiska artikel "Lita inte på myndigheternas kostråd" i Kristianstadsbladet den 19 aug.

  21 aug. Christer Enqvist: Dietisters råd orsakar fetma!
  Dietister har en 3-årig utbildning i Livsmedelsverkets anda. Utbildningen är föråldrad, ja, konservativ. Den som läser ovannämnda artikel förstår strax hur farligt detta kan vara.

  Lars O. Berglund: Lura aptiten är en bra affär
  Vid läsning av denna artikel finns det stor risk att man tappar respekten för livsmedelsbranschen. Det finns bortåt 1500 kemiska tillsatser!
  Mer för den som är intresserad:
  5 myter om tillsatserna.

  Mats Wiman: Dags att myndigheterna tar sitt förnuft tillfånga!
  Mats Wiman heter en f. d. diabetessjuk person, som blivit totalt fri från sin sjukdom enbart med livsstilsförändring, baserad på LCHF. Han ställer den allvarliga frågan hur i all sin dar det kommer sig att inte en verksam behandling/hantering av fetma och diabetes tas på allvar av myndigheter och andra beslutsorgan. Detta är en fråga jag själv funderat över i åratal.

  Vad är det som försiggår? Allteftersom tiden går framträder svaret allt tydligare: "Det är bevakning av helt andra intressen än befolkningens hälsa det handlar om". Därför blir det hårt motstånd när en teknik som främjar hälsan dyker upp. Absurt? Ja, men handlar det om pengar och egen status kan man gå över lik! Detta kan vara svårt att ta till sig men det är mer eller mindre en naturlag.

  Kostråden styrs av ekonomiska intressen
  Aftonbladet: Debatt den 12 sept. En härlig uppgörelse med nuvarande koststyre.

  Hälsningar

  Rolf Aronsson

  Till toppen av dokumentet
  Tillbaka

  Created on ... 1 sept 2011.