Välkommen att studera en "gammal" livsstil:
LCHF (lowcarb/highfat)

Startsida >Hur står det till?< Hur liten är man? Ny livsstil; Vad då? Rådgivning Fler aspekter Studier & länkar


Hur mår Du?

Är Du en av dem som är frisk och stark, ser livet an med tillförsikt och matchar Dina problem med stor kraft och målmedvetenhet? Du älskar Dina medmänniskor, är trygg i Dig själv och känner inspiration i Ditt skapande (vad det än må vara) och räknar med att vara aktiv tills Du är över 90 år gammal? Lycklig är Du med en sådan kraft och balans i Din kropp och jag önskar att det ska få vara så med Dig i alla Dina år!

* * *

Men hur många är det som har det så här? Det finns rapporter som talar ett annat språk:

 • Runt 40% av Sveriges befolkning har ordentlig övervikt och många av dem känner sig olyckliga.
 • Diabetes 2 är lika utbredd och rapporterna om diabetes 1 bland barn- och ungdom är förskräckande.
 • Halva befolkningen lider under Det Metabola Syndromet.
 • Cancern är också utbredd.
 • Väldigt många i Sverige är märkta av hjärt- eller hjärninfarkt.
 • Demens eller handikappande ålderssjukdomar är förfärande vanliga.

Med en stark och välnärd kropp kan dessa sjukdomar helt klart minska i omfattning.Hur mår människomassorna på vår jord?

Det har kommit i dagen att den mat som konsumerats och som erbjudits oss i västvärlden under andra hälften av 1900-talet har underminerat hälsan. På tok för stora kolhydratsintag tillsammans med stora intag av omättade och fleromättade fetter har blivit en mardröm för våra kroppar. Till detta kommer att vi förnekats det mättade fettet (fettskräcken är utbredd). Denna kombinationen har lett till en ohälsa av oanade mått och har gjort det svårt för oss att orka med den omåttliga utvecklingen på alla andra områden som skett sedan krigsslutet.
Vi blir sjuka om vi inte får med det mättade fettet i vår kost - det mättade fettet, som har varit så gott som försvunnet från matsedlarna det sista halvseklet. Och alla kolhydrater, som finns iblandat i snart sagt alla livsmedel, är något vi knappast ens behöver. En tragisk utveckling för oss alla!

Men Livsmedelsindustrin har gnuggat och gnuggar fortfarande händerna. Den vill självklart inte höras talas om att deras mat kunde ha med ohälsan att göra.
På samma sätt är det med Läkemedelsindustrin. Medicin är ju till för att hålla människorna friska. Så bra då att det finns de som är sjuka! Det vore inte lyckat om mediciner kunde bli onödiga. Här bränner det till ordentligt eftersom exempelvis Diabetes 2 i stor utsträckning går att få bukt med genom uteslutande av socker i kosten.
Lägg härtill att det är kotym numera att behandla sjukdomssymptomen med mediciner. Genom detta mår vi bra - medan sjukdomen härjar fritt i kroppen under tiden. Dess orsak och uppkomst hindrar man inte!

Låt mig bara säga: "I det goda uppsåtet med mediciner finns många onda avsikter dolda, oavsett vad vi vill tro eller inte" (Se under fliken "Fler aspekter" ovan!

Maten vi äter är ändå grundbulten för hur våra kroppar mår och orkar med. Det handlar om att få tillgång till den energi och de byggelement som passar kroppen så att den kan hålla sig frisk med optimalt immunförsvar under alla år.

Detta alldeles särskilt år 2016 i en tid då andra påfrestningar än felaktig mat är enorma, kanske övermänskliga. Det framhäves ofta att det är så mycket mer än just kost som påverkar vår hälsa:

 • stress
 • utbrändhet
 • stillasittande
 • alla nya sjukdomar
 • hela världen nära oss, (TV, Internet etc)
 • krav på obegränsad empati
 • m. m. sådant
Men att framhålla detta framför kosten är att vrida fokus åt fel håll.

Den primära orsaken är förstås att vi inte kan hålla kroppen stark med den livsmedelskultur vi har. Vi ORKAR helt enkelt inte möta allt som krävs av oss! Det är fullständigt galet att av människor, som får näringsfattig och felaktigt kost, kräva att de ska klara av det nutida livsmönstret. Om vi däremot fick tillgång till en kost, som fungerar för oss, vore vi bättre rustade att möta nutidens nya och annorlunda krav.

Är inte detta självklart? Nej, inte numera. Gammal kunskap och erfarenhet från minst 40.000 år bakåt i tiden (talet om "förr i tiden" har ingen relevans i detta sammanhang) har sopats under mattan för snöd vinnings skull. Detta uttryck "för snöd vinnings skull" låter slitet. Men här är uttrycket verkligen relevant. Ovannämnda "glömska" eller nonchalerande av vad vi de facto behöver efter lång tid av tillvänjning på vår hemvist i universum har orsakat ohälsa och lidande av oanade mått. Och detta har skett på en försvinnande kort tid nu på slutet i vår "människohistoria". Se mer om detta under fliken "Fler aspekter"!

Vad jag här skriver kan jämföras med ett storkrig, typ andra världskriget, med sitt ofattbara lidande och dödande. Men nu handlar det om miljoner och åter miljoner vanliga människor i västvärlden som går på halvfart och knappt det. De "dör" i förtid genom att bli långtidssjuka de sista 10-30 åren av livet just för att kropparna inte orkar med. Många, många är tunga och överviktiga och har svårigheter att flytta på sig. De har fått en kost i sina liv som inte passar dem. De människorna ökar ständigt i antal. Och ohälsan är i full färd med att sprida sig österut på klotet...

Hur skaffar man sig då en stark kropp? Kära läsare, klicka på nästa flik!

Till toppen av dokumentet

Created on ... juli 15 2011.