Välkommen att studera en "gammal" livsstil:
LCHF (low-carb, highfat)

Startsida     Hur står det till?     Hur liten är man?     Ny livsstil: Vad då?     Rådgivning     >Fler aspekter<      Studier & Länkar

Välkommen att välja mellan utvalda artiklar och texter. Många har jag fått offentliggöra tack vare vänliga författare, några är egna. En del är rykande färska, andra är äldre och förmedlar gamla trygga sanningar. Klicka på Trevligt eller otrevligt!
F. övr. kommer uppläggning av artiklar och texter att pågå kontinuerligt.


Trevligt:

 1. Den trevliga sidan handlar om att vi lever i en möjligheternas tid där allt kan hända även sådant som gör oss lyckliga och friska. Detta gäller framför allt på det enskilda planet. Samhällsmässigt är det svårt att förutsäga vad som kan hända. (Där har jag inget att tillföra. Det är än mer komplicerat än tolkningen av vetenskapliga studier, sic!)
 2. Måste man exempelvis studera till expert för att kunna ta ställning i kostfrågan? Vad är centralt och avgörande? Jag vill ge lite tips om studieobjekt, där man inte behöver ha någon grundutbildning för att förstå vidden av kostfrågan.
 3. En fråga som säkert kommer upp här är frågan om hur vegeterianer tänker om sin kost. Fanns det vegetarianer någonstans på klotet för 40.000 år sedan eller tidigare?
 4. En positiv sak, som här kommer att lyftas fram, är att LCHF, alltså frågan om kostens innehåll, ger oss en kraftfull möjlighet att dels undvika Det Metabola Syndromet (välfärdssjukdomarna), dels att mildra det omfattande lidandet som många redan lever under.
 5. Här kommer förstås också att utredas vad Lowcarb/highfat-tänket står för och hur det bevisas, både vetenskapligt och i fallbeskrivningar.
 6. Se f. övr.under fliken "Studier & länkar" ang. vad LCHF står för.
 7. Många artiklar kommer attt behandla fördomar om olika specifika matvaror/näringsämnen såsom frukten, rotfrukterna, vitaminerna, glukos/fruktos, omega3/omega6, etc.

Created on ... 30 augusti 2011 

Otrevligt:

 1. Den otrevliga och märkliga historien om hur allt startade efter andra världskriget. Efter miljoner utvecklingsår kunde människan bums bli sjuk av mättat fett! Kolhydrater skulle vi däremot plötsligt kunna äta i stora mängder...Hur i all sin dar kan det bli så?
 2. Det finns en olust att ta upp eller ens diskutera beslutsunderlagen man hänvisade till under ovannämnda händelseförlopp. Orsaken härtill kan man fundera över.
 3. Ekonomi och vinstsug som drivkrafter till omfattande beslut om hela befolkningars matbehov.
 4. Trovärdigheten på vetenskapliga studier har allvarligt undergrävts. Specialister, statistik samt oseriösa syften. Många dylika studier kan med fog kallas för "vänskapliga studier".
 5. Förklaring av nutidens sjukdomsbild är ensidig och med förvillande fokus
 6. Man undviker (vågar inte) att offentligt reda ut underlaget för LCHF-resonemanget. Varför?
 7. Medicineringsivern vid Diabetes 2 och vid knepigt satta kolesterolnivåer är högst oseriös! Hänger också samman med "Metabola Syndromet" (välfärdssjukdomarna) samt affärsvinster.