Välkommen att studera en "gammal" livsstil:
LCHF(low-carb, highfat)

"Lathund" för att förstå LCHF-konceptet


Här följer några tips om hur man snabbt bildar sig en uppfattning om underlaget för LCHF-tankarna.
Det är ju en fråga om att kunna ta ställning utan att behöva vara professor, expert eller ens student. Det finns en risk att man låter sig manipuleras därför att allt verkas så invecklat. Visst är det mycket man inte kan sätta sig in i men med dagens möjligheter till kun-skapsinhämtande och tillgång till olika auktoriteters utsagor är det ganska enkelt att ändå se perspektiven.

Enlig mitt förmenande är det två nivåer man kan gå in på för att få en plattform att resonera från. En tredje område är evolutionen, som kan vara intressant ur många perspektiv. Men här kommer man in på svårare ställningstaganden. Det är svindlande tidsrymder det handlar om. Evolutionen är dock viktig; Man ska inte tro att det går att lite lättvindigt hänvisa till "förr i tiden".
Alltså:

För det första:
Titta lite närmare på hur vårt magsystem med ämnesomsättningen fungerar.
För det andra:
Studera hur det gick till när kostrekommenda-tionerna snickrades till från och med 1950-talet.
Ev. för det tredje:
Studera vår mänskliga utveckling på Tellus ca 300000 år tillbaka i tiden

Vårt magsystem är inte så svårt att förstå sig på. Det är logiskt uppbyggt för att hantera näringsämnena och annat, så att vi ska kunna tillgodgöra oss maten. Hela systemet består av munnen, matstrupen, magsäcken, tolvfingertarmen och tunntarmen samt tjocktarmen med ändtarmen. De viktigaste anslutande organen är spottkörtlarna, levern och bukspottkörteln, vilka levererar hormoner och enzymer m. fl. ämnen för att matsmältningen skall fungera. Det finns en alldeles utmärkt genomgång av både magens uppbyggnad och metabolismen. Se länkar för fördjupning sist på denna sida!

Vår metabolism handlar om hur magsystemet behandlar näringsämnena i födan. Kolhy-draterna, fettet och proteinerna går olika öden till mötes. Mineraler, vitaminer och även fibrer har sina uppgifter. Här finns mycket att ta del av som avslöjar hur fel gällande kostråd är. Jag hänvisar till nämnda länkar för att skaffa grundkunskaperna. Väl värt att studera för att skaffa sig förståelse för LCHF.

Vad gäller punkt 2 ovan angående kost-rekommendationerna och deras tillblivelse är det 2 resultat eller grundläggande felslut som till största delen är det som lägger grunden till
Det Metabola Syndromet:

Först kolhydratsöversvämmningen
Vad som fokuserats de sista decennierna är ständig närvaro av kolhydrater i så gott som alla livsmedel, vilket resulterat i kroniskt höga insulinnivåer i blodet. Detta har haft och har katastrofala följder för hälsan hos befolkningen. Matindustrin har använt socker/ sötningsmedel för att göra maten smakrik (nödvändigt också för att det smakbärande fettet tagits bort). Bero-endeförhållande till kolhydrater uppstår också lätt vilket är en fördel för dem som producerar livsmedel med socker i.
Läs vidare nästa kolumn!


Sedan har vi fettskräcken
En annan fokusering är rädslan för mättat fett som också drevs fram på 1960-talet. Vår kropp behöver mättat fett nästan som ett grundämne. Det räcker inte med enkel- eller fleromättade fetter. Cellmembranen behöver äkta mättat fett för att hålla sig mjuka och böjliga i sin kontakt med hormoner, omgivande celler etc. Konstgjort "mättat" fett (margariner) är mycket förrädiska. Cellerna monterar in det i sina membran men tar skada av det. Signalsystemen blir tröga och utväxling av näringsämnen försvåras eftersom cellmembranen blir styva och svårgenomträngliga.


Genom att studera hur kroppen hanterar just kolhydrater och fetter förstår man ganska snart att något är fel i kostrekommendationerna. Med rekommendationer på 50-60 % kolhydrater (många intar mycket mer i dagens socker-fixerade kostmiljö) kommer insulinnivåerna att ligga kroniskt högt under hela dygnet i många år. Detta far vi mycket illa av.
Diabetes, högt blodtryck, altzheimer, allmän irritation, för att inte tala om risken för hjärt- kärlsjukdomar, allt detta blir vanliga tillstånd.

Härtill kommer nästa allvarliga förhållande. Höga insulinnivåer innebär också fett-inlagring! Kroppen är programmerad så. Det är kombinationen av höga intag av kolhydrater och fett som orsakar övervikt. Fett ensamt orsakar ingen fetma! Således blir vi överviktiga just p. g. a. stora kolhydratsintag enligt ovan. Här inser man återigen att det är fel på gällande kostrekommendationer, eftersom de gynnar just det näringsämne som triggar höga insulinnivåer. Man tar inte konsekvenserna av kroppens egen programmering präglad genom hundratusentals år. Kommen så här långt börjar man fundera över vad det då är för faktorer som ligger bakom kostrekommendationerna om det inte skulle handla om att hålla oss friska. De stämmer ju inte med vår konstitution!

Visst är det många fler faktorer och aktörer som deltager i vår ämnesomsättning. Tro inte att kroppen fungerar som en förutsägbar maskin. Den är en oerhört komplicerad skapelse.
Men nämnda förhållande är det som sticker mest i ögonen vad gäller kostrekommen-dationernas giltighet kontra verkligen, d v. s. vår metabolism. LCHF (lågkolhydrat, högfett-konceptet) tar konsekvenserna: Minskar eller avslutar kolhydratsintaget (normaliserar insulinnivåerna) samt ökar intaget av det mättade fettet. I detta läge normaliseras insulinnivåerna och fettet kommer att användas som bränsle när kroppen aktiveras, ett bränsle som räcker länge. Det blir inte aktuellt med någon inlagring.

Efter denna enkla genomgång vad gäller ämnesomsättningen vill jag föreslå ett par lättillängliga källor för fortsatta studier.
Metabolism (Wikipedia)
Matsmätningsorganen (Landstinget Halland)

Lycka till med att bli en baddare i att argumentara för LCHF!

Tillbaka

Created on ... mars 10, 2011