Möte den 31 mars 2012 med lchf-gruppen i Kungälv.


Allmänt
Vid denna träff kunde vi räkna in tre nya medlemmar, trots att vi endast var ett tiotal deltagare. Med all förståelse för att dagens samhälle kräver insatser och närvaro inom skilda områden vore det roligt om en större andel av intressenterna i vår mejl-lista hade möjlighet att delta. Vår samlingsplats har möjlighet att ta emot ett femtiotal deltagare.

Erfarenheter - fallbeskrivningar
Vi fick ta del av en positiv fallbeskrivning (det våra motståndare nedlåtande kallar 'anekdoter'). Att själv uppleva hälsoförbättringar är naturligtvis alltid positivt, men ännu roligare är att få ta del av beskrivningar av hur närstående, ibland med skeptiska utgångspunkter, får klara hälsovinster. Det, som är genomgående och ofta tidigt framträdande, är en bättre fungerande mage. Detta inträffar ofta efter bara dagar och veckor

En annan deltagare hade flera gångar bantat, d v s svält sig ner i vikt. Trots goda insikter i lchf-metoden har vikten ökat i stället för att minska. Vår rekommendation är, att invänta en vändning, eftersom kroppen genom ständiga svältkurer troligen blivit 'felprogrammerad' samt att noga syna kolhydratfällor. En annan felkälla, som vi tidigare har berört, är en icke fungerande sköldkörtel. Se tidigare dokumentation. Vårt personliga ansvar

Den, som tror på ketogen kost och vill börja ändra sina kostvanor, har flera motståndare. Livet har inga garantier, och vi har lärt oss att lita på en högutbildad läkarkår, och att självständigt gå emot läkarens anvisningar kräver insikter. Vidare är det ofta svårt att gå emot omgivningen som t ex att kunna tacka nej till ständigt 'sockerfirande' på våra arbetsplatser. Det är dock bara du som har ansvaret för dig själv och din hälsa.

Hälsans och välmåendets stora fiender
Vi diskuterade människans evolution till dagens industriella framställning av animala och agrara produkter. Sockret har ju välförtjänt hamnat i stryklass nummer ett, och detta håller ju de flesta intressenterna med om utom just sockertillverkarna. Den andra stora hälsofienden är spannmålen, och främst då vetet. Alla vegetabilier innehåller växtgifter (toxiner), vars uppgift är att skydda och säkerställa växtens fortplantning. Särskilt vetet innehåller toxiner, som troligen belägger de flesta sjukhusplatserna i västvärlden. Vi får tillfälle att återkomma till denna mycket intressanta sjukdomsaspekt.

Vetenskaplighet och s k vetenskapliga studier
Vi har tidigare tagit upp vinklingen av vetenskapliga studier, t ex har det ju visat sig, att de 72 studier som enligt Livsmedelsverket skulle bevisa lågfettsanvisningarnas vetenskaplighet, i slutänden endast två av dessa med viss välvilja kunde tolkas som stöd för det påstådda förhållandet.
Läkemedelsindustrins notoriskt styrda och manipulerade studier resulterar allt oftare i stora bötesbelopp och skadestånd, när läkemedlet väl kommit ut och sedermera visat sina baksidor i form av biverkningar och uteblivna resultat.

Vid pennan Ingvar Bejvel.

Tillbaka

Created on ... 15 sept. 2011.