Möte den 29 september 2012 med lchf-gruppen i Kungälv


Allmänt
Denna dag var Rolf Aronsson förhindrad att medverka, eftersom hans musikintresse tagit över genom att han deltog i ett körseminarium i Tyskland. Vår kostträff leddes därför av skrivaren av denna rapport, Ingvar Bejvel, under medverkan av Mikael Zvorc.

Till träffen hade vi glädjen att hälsa fyra nya medlemmar välkomna, och förhoppningsvis fann de, att det är mödan värt komma till dessa även i fortsättningen.

Presentationer
Deltagarna redogjorde laget runt för sin bakgrund och sitt intresse kosten som hälsofaktor. Några hade tidigare prövat olika metoder för viktnedgång, och några även lchf, men efterhand minskat sin tillämpning. Vidare gjordes en snabbgenomgång av rapporten från augustimötet.

Hälsoaspekter
Eftersom vi nu hade nya deltagare gjorde jag en kort översikt över de tre hälsoaspekter man kan lägga på att man får för hög konsumtion av kolhydrater och fetter.

  1. Kolhydrater kommer huvudsakligen från växtriket, och redan i munnen börjar omvandlingen till glukos, d v s blodsocker. Människan behöver en viss mängd glukos i blodet, men för stor mängd glukos är dödligt för organismen. Av detta skäl producerar de s k langerhanska öarna vid bukspottskörteln insulin, som reducerar mängden blodsocker genom att föra in glukosen (blodsockret) i våra celler. En del kan läggas upp snabb tillgänglig energi bl a i levern och musklerna i form av glykogen. Huvuddelen av blodsockret måste dock läggas in som fett att användas när glykogenet inte räcker till. Eftersom man vid kolhydratintag får ständiga blodsockertoppar, får man även blodsockerdippar när insulinet helt enkelt tar bort för mycket av blodsockret. Detta resulterar i sug efter mer mat, och det blir då naturligtvis mer kolhydrater. Så fortsätter denna rundgång, som resulterar i tilltagande fetma. Efter många år resulterar detta i att insulinsystemet uttröttas och s k åldersdiabetes, diabetes 2, debuterar, för övrigt vid allt yngre åldrar.
  2. En andra hälsoaspekt är intaget av omega-6-fetter från växtriket, som resulterar i bildandet av inflammationsdrivande arakidonsyra. Detta medverkar till att mikroinflammationer bildas i kärlen, och i sin tur olika hjärt- och kärlsjukdomar. Även dagens animalier har alltför höga halter av omega-6-fetter, eftersom djuren utfordras med s k kraftfoder i stället för att gå fritt och äta gräs. Man bör därför undvika vegetabiliska fetter och tillföra animaliskt omega-3-fett i form av t ex fisk- eller krillolja.
  3. Den tredje hälsoaspekten rör vårt intag av sädesprodukter, som, förutom att säd medverkar som agenter i de två hälsoaspekterna ovan, även är drivande för en lång rad sjukdomar. Orsaken till att sädesprodukterna utgör hälsofaror är, att alla sädeskorn innehåller stora mängder av naturliga gifter, s k toxiner. Fytinsyra hindrar upptaget av mineraler, och lektiner reducerar upptaget av viktiga näringsämnen i tarmen. Proteashämmare hindrar upptaget av proteiner. Alfa-amylashämmare skadar smältning av stärkelse och är allergena. Alkylrescorcinoler hämmar tillväxt och skadar njurarna. Slutligen, de kanske värsta skadebringarna, molekylhärmande proteiner som ligger bakom autoimmuna sjukdomar som ledgångsreumatism, artros m fl.
Övriga frågor
I övrigt diskuterade vi lchf-frågor av olika magnitud, men eftersom jag var upptagen med att leda mötet måste jag erkänna att mina anteckningar inte blev helt fullödiga!

Vid pennan Ingvar Bejvel.

Tillbaka

Created on ... 15 sept. 2011.