Årets sista LCHF-forum den 27 nov. 2011

Så har den sista LCHF-samlingen detta år genomförts och jag kan notera att intresset för nämnda kosthåll inte minskar, snarare tvärtom. Det är animerade samtal som utspinner sig, väl fokuserade.

Det är kolesterolfrågan, det är thyroidea-komplexet (sköldkörteln), där finns de som sköter sin kost med lite kolhydrater och mera fett men som ändå inte går ner till önskad vikt, där finns också många som har minskat sitt tryck mot jordytan med många kg. Och så har vi alla oss andra som bara mår prima och håller oss inom "idealvikten". Denna sistnämnda är ju olika för oss alla, som tur är.

Så det är mycket som kommer ut av dessa samlingar.

Lokalen i Missionskyrkan, Kungälv, är nu bokad för fem samlingar till nästa säsong så det är bara att hänga på – ni som kanske stannat upp i önskad utveckling eller ni som har problem med att hitta de praktiska lösningarna eller alla ni som med er erfarenhet kan ge perspektiv till oss andra.

Här kan jag återigen nämna om den kostkurs som Michael Zvorc och undertecknad planerar med start i januari. Se länk nedan! Kursen innefattar både det praktiska och resonemangen bakom LCHF. I resonemangen tar jag upp både historiska och metaboliska perspektiv. Det historiska perspektivet har varit det som påverkat mig mest. Det är otroliga händelser under 1900-talets andra hälft som bl. a. drivit fram den sjukdomsbild vi nu ser i västvärlden. Och det hade inte behövt hända om utvecklingen skötts på ett sunt sätt.

Michael meddelar att hemsideadressen angående thyroideaproblem blev felciterad: Rätt adress är www.hypo2.info/ Där finns det mesta vi behöver veta om hyper- eller hypothyroidea. Det här är något vi alla bör hålla ögonen på. Sköldkörtelproblem är vanligt och lurigt ty det är små men allvarliga förändringar som sker. Men - dessa små förändringar påverkar våra kroppar med kvadraten på sin storlek. Till detta kommer att läkardynastin inte förmår hålla reda på det här. Därför lider många människor utan att veta om det!

Till sist vill jag förära herrskapet en kollektion av de sammanställningar (protokoll) av våra träffar som Ingvar Bejvel så flinkt har bestått oss med. Tack, Ingvar! Det handlar om 7 träffar hösten 2010 och våren 2011. 6 protokoll föreligger, vilka härmed överlämnas = bifogas. Läs dem! Jag vågar påstå att de är lärorika.

Som läsebok i jul rekommenderas Ralf Sundbergs "Forskningsfusket! Så blir Du lurad av kost- och läkemedelsindustrin."

Nästa samling i Kungälv blir alltså den 29 januari 2012!

Så önskar jag alla en lugn och matig julledighet och hoppas alla ska må bra framme i januari och vara i god vigör för nya utmaningar år 2012.

”Gråa/regniga” novemberhälsningar.

Rolf Aronsson

PS Broschyrtext till kostkursen DS

Tillbaka

Created on ... 15 sept. 2011. 

Hej alla!