Möte den 25 februari 2012 med lchf-gruppen i Kungälv


Allmänt
Vid denna träff kunde vi hälsa Rolf Aronsson välkommen åter från en konvalescens efter en omfattande operation. Mer om Rolfs erfarenheter i närkontakt med svensk sjukvård kan du finna nedan. Lchf-företeelsen följs med stark inlevelse av pressen, och rykten och enstaka negativa fallbeskrivningar (anekdoter) får stora rubriker på löpsedlarna. Vi kan lugnt ta del av dessa överdrifter, eftersom det hittills har visat sig, att farhågorna om lchfs farlighet är överdrivna och lätt kunnat motbevisas. Vi diskuterade även hur vi ska kunna sprida kännedom om vårt forum, och Rolf åtog sig att ta fram en affisch för att kunna spridas på lämpliga samlingsplatser, t ex affärer och liknande.

Träning och LCHF
Att krävande idrottsutövning och lchf går hand i hand bevisas av de prestationer som bl a Björn Ferry och Jonas Colting står bakom. Frågan som ställdes var, om man efter ett träningspass skulle använda sig av någon form av "återställare". Svaret är, att så länge man håller sig till naturliga, animaliska produkter kan man själv känna efter, vad man vill dricka eller äta. Det finns inte någon rekommenderad form av "återställare", exempelvis några deciliter grädde.

Kolesterolfrågan
Den förhärskande, konventionella teorin är idag, att det finns det finns två grundtyper av kolesterol LDL-kolesterol (Low Density Lipoproteins) och HDL-kolesterol (High Density Lipoproteins), där den första typen oegentligt kallas för "det onda" kolesterolet, kan i sin tur indelas i små och stora partiklar, och den andra typen "det goda" kolesterolet.

Om det vore på sådant sätt, så är det ju inte meningsfullt att addera dessa två värden för att sedan säga att man har ett "högt" kolesterol. Ett bättre mått borde då vara ett kvotvärde, och detta redovisas som apo-kvoten. Teorin har under decennier varit att kolesterol bildar plack i blodkärlen. Vid "högt" värde medicineras med statiner, som förutom en lång rad biverkningar, endast minskar kroppens egen tillverkning av kolesterol, inte grundorsaken till att en merproduktion kan tänkas behövas. Den som vill läsa mer om den konventionella synen på kolesterolfrågan, kan söka sig till Kostdoktorns hemsida.

Ny forskning visar dock, att kolesterol inte utgör ökad risk för ökad dödlighet i kärlsjukdomar. Detta visas enkelt med styrka i epidemiologiska studier, även om det är på sin plats att utfärda en allmän varning för kvaliteten i epidemiologiska studier. Så ej i detta fall, där som exempel australiska aboriginer har den högsta dödligheten kombinerad med de lägsta kolesterolvärdena, medan schweizare uppvisar de högsta kolesterolvärdena tillsammans med den lägsta dödligheten.

Detta överensstämmer med nya kunskaper, där man sett, att kärlen angrips av ett ständigt övermått av kolhydratmolekyler (glukos) i blodet tillsammans med obalanser mellan fettsyrorna omega 3 och 6. De ständiga mikroinflammationerna som därmed uppstår i kärlväggarna, åtgärdar kroppen genom att "reparera" med kolesterol, som då avsätts som plack. Vid tillräcklig mängd plack, uppstår hinder, infarkter.

Några viktiga böcker och inlägg

  • Människans utveckling beskrivs i Lasse Bergs boksvit om människans utveckling, först i boken Gryning över Kalahari - hur människan blev människa, sedan i Skymningssång i Kalahari - hur människan bytte tillvaro.
  • Tidigare har vi ju uppmärksammat Ralf Sundbergs bok Forskningsfusket. Han beskriver där hur de stora överskotten av kolhydratrik föda samt outnyttjad produktionskapacitet efter andra världskriget främjades genom styrda studier.
  • Till kritikerna av bristande vetenskaplighet i de officiella kostrekommendationerna ansluter sig metallurgiprofessorn Göran Sjöberg (Professor Göran) genom en lång rad vederhäftiga och uttömmande blogginlägg på Annika Dahlquists blogg.
  • Vi har vid tidigare träffar uppmärksammat Bruce Fifes bok Stoppa Alzheimer, nu. Häpnadsväckande resultat kan åstadkommas genom tillförsel av kokosfett, som är det enda vegetabiliska fett, som innehåller mättade fettsyror till gagn för hjärnans funktion.

D-vitaminets inflytande
Forskningen börjar nu förstå omfattningen av D-vitaminets inflytande över människans livsprocesser, och för att kunna tillgodogöra sig vitamin D3 krävs även att kroppen har tillräckligt med i första hand mättade fettsyror.

Kokkosfett
Kokosfett till bra pris kan köpas såväl i Nödinge (Ica) som Stenungsund (Coop). En burk på 400 g kostar dryga femtiolappen.

Vår måltidsexpert Mikael Zvorc arrangerar matlagningskurser i Nödinge under våren. Kontakta honom om du vill vara med.

Lchf-entusiast hamnar på sjukhus
Rolf Aronsson, vårt forums primus motor, har genomgått en hjärtkärlsoperation, utförd genom by-pass-teknik. Operationen genomfördes i januari månad på Sahlgrenska Universitetssjukhuset efter några veckors väntetid på Kungälvs sjukhus.

Rolf är idag 75 år, och under åren efter pensioneringen och efter övergång till ketogen kost har han ägnat sig åt långväga cykelturer runt om i landet, en mycket imponerande insats. I höstas, under hemfärden från en cykeltur till Oslo (!), drabbades han av något, som senare visade sig vara rosfeber. Tillsammans med en tillstötande urinvägsinfektion, tror sig Rolf ha funnit en bidragande orsak till en snabbt ökande plackbildning i kranskärlen. Det handlar alltså om en betydande nedsättning av immunförsvaret, som fick akuta "behandlingsuppgifter".

Rolf känner sig nu ordentligt återställd, men frågade sig naturligtvis, hur han kom att hamna i denna situation, en fråga, som belackare av lchf lätt skulle kunnat ha ställt. Han eget svar är, att plack i blodkärlen byggs upp under lång tid, och att en sen övergång till naturlig mat inte automatiskt ger frisedel. Större delen av sitt liv har ju Rolf levt ett normalt kolhydratrikt liv, och han har varit särskilt förtjust i godis.

Hans övergång till ketogen kost i samband med pensioneringen innebar ändå en avgörande skillnad till förmån till ett aktivt liv utan krämpor. - "Jag fick sex extra år!", som han uttrycker det. Hans yngre broder har för övrigt genomgått liknande behandlingar vid yngre ålder.

Rolf uttrycker sitt största förtroende för den operativa sjukvården, och för att inte motsätta sig sin behandlande läkares råd, godtog han behandling med statiner under en kortare tid.

Vid pennan Ingvar Bejvel.

Tillbaka

Created on ... 15 sept. 2011.