Möte den 19 maj 2012 med lchf-gruppen i Kungälv


Allmänt
Vi diskuterade hur en spridning av insikterna av de avgörande fördelarna med att leva ett ketogent liv, och vi konstaterade, att allmänheten idag tagit till sig kunskaperna om sockrets farlighet och att man även har fått respekt för e-numrens problematik. Till stora delar sitter man fortfarande fast i fettfobin.

Några diskussionsinslag
Vår tandhälsa förbättras med lchf, men många tidigare år med konventionell kost har försvagat vårt utgångsläge. Weston Price studerade ursprungsbefolkningar i början av förra seklet (se tidigare litteraturlista), och han fastställde sambandet mellan kost och tandhälsa. Vi har tidigare rekommenderat Wawles tandgummi (http://www.wawle.se/index.html) för effektiv tand- och käkträning.
Vårt behov av fibrer inskränker sig till vattenlösliga sådana, men man behöver inte aktivt tillföra dessa.
Sötningsmedel som stevia och liknande skall undvikas, eftersom dessa visserligen inte innehåller socker, men ändå påverkar hjärnans belöningscentrum och utlöser insulinpåslag.
Påståenden om att man får dåligt minne av lchf vederlägges av minnesmästaren Mats Ribbing i hans bok Vägen till mästarminne. Se http://www.mattiasribbing.se/blogg.php.
Rolf rapporterade om vår utsatthet för en ökande elektromagnetisk strålning. Mona Nilsson med sin hemsida strålskyddsstiftelsen Se bilaga.

Gruppens framtida inriktningt
Vi diskuterade möjligheten av att bättre sprida kunskapen om kostens betydelse för människan, och ett av förslagen var att bilda en formell förening. Tidigare försök hade strandat, och enigheten var stor om att en förening skulle innebära en alltför stor arbetsbörda på styrelsens medlemmar. Vårt nuvarande nätverk fyller en god funktion, men vi behöver marknadsföra vår sak ytterligare. Vi enades om att vi alla bör fundera på hur vi skulle kunna engagera någon välkänd föreläsare till hösten.

Bilaga om elektromagnetisk strålning

Vid pennan Ingvar Bejvel.

Tillbaka

Created on ... 15 sept. 2011.